Đang xem Chia sẻ mới đây của NS Thương Tín về Đền thờ Tổ của NS Hoài Linh khiến khán giả chú ý

Chia sẻ mới đây của NS Thương Tín về Đền thờ Tổ của NS Hoài Linh khiến khán giả chú ý

"Tôi chưa đến Nhà thờ Tổ của Hoài Linh bao giờ, tôi thấy nó kỳ kỳ, Tổ thì Tổ chung hết mà bây giờ đến nhà đó giống như Hoài Linh là Tổ".
Có thể bạn quan tâm