Chồng nghèo vay từng đồng để "giữ mạng sống" cho vợ và món nợ lớn chưa biết khi nào trả

Mỗi tháng phải đưa vợ ra Hà Nội truyền máu 1 lần, ngặt nỗi nhà quá nghèo, anh Lượng chạy vạy vay mượn khắp nơi. Hiện riêng tiền vay lãi ngân hàng đã là 95 triệu đồng.
Có thể bạn quan tâm