Đang xem "Chúng tôi chỉ là 2 cô gái nằm ở 2 bệnh viện và chờ xem ai là người qua đời trước"

"Chúng tôi chỉ là 2 cô gái nằm ở 2 bệnh viện và chờ xem ai là người qua đời trước"

Hai cô gái Mỹ không hề biết nhau, nhưng trên giường bệnh chờ chết họ biết người kia đủ điều kiện hiến tim cho mình. Định mệnh sẽ chọn ai?
Có thể bạn quan tâm