Đang xem Chuyện buồn... cười đầu năm 2022: Hàng trăm người đứng trên cầu đợi xem pháo hoa dù thành phố thông báo không bắn?

Chuyện buồn... cười đầu năm 2022: Hàng trăm người đứng trên cầu đợi xem pháo hoa dù thành phố thông báo không bắn?

Chuyện xui rủi đúng là không ai muốn á!
Có thể bạn quan tâm