Đang xem Chuyên gia nói gì khi ông Đặng Lê Nguyên Vũ chê Starbucks không bán cà phê, chỉ bán nước mùi cà phê pha đường?

Chuyên gia nói gì khi ông Đặng Lê Nguyên Vũ chê Starbucks không bán cà phê, chỉ bán nước mùi cà phê pha đường?

Nếu Highlands Coffee mất tới hơn 10 năm để những đồng lãi đầu tiên xuất hiện thì với Starbucks con số này chỉ là 3 năm.
Có thể bạn quan tâm