Đang xem Chuyện tình 7 năm tan vỡ trong câm lặng, thì ra đây là lý do Jun Phạm đơn côi gối chiếc bao năm qua

Chuyện tình 7 năm tan vỡ trong câm lặng, thì ra đây là lý do Jun Phạm đơn côi gối chiếc bao năm qua

Video News
Mutex / Mutex
"Đến với nhau từ những ngày hai đứa còn rất nghèo, nhưng rồi 7 năm cũng chẳng là gì khi đến một ngày hai người cứ từ từ rời xa nhau, cũng chẳng biết lần cuối nói chuyện là khi nào..."
Có thể bạn quan tâm