Đang xem Clip: Nhạc hiệu Đài tiếng nói Việt Nam

Clip: Nhạc hiệu Đài tiếng nói Việt Nam

Đầu tiên, chắc chắn nhà ai cũng phải có một chiếc máy phát thanh để nghe radio. Mỗi sáng, chúng ta sẽ được đánh thức bởi giọng đọc của cô Kim Tuyến với câu nói bất hủ: Đây là tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!
Có thể bạn quan tâm