Đang xem Clip: Quảng cáo của của Prada với sự góp mặt của Irene và Chanyeol

Clip: Quảng cáo của của Prada với sự góp mặt của Irene và Chanyeol

Cả Irene và Chanyeol đều góp mặt trong quảng cáo của Prada với vai trò là đại sứ thương hiệu
Có thể bạn quan tâm