Đang xem Cô gái mua mực về phát hiện bên trong có kèm hàng khuyến mãi bèn đăng đàn hỏi dân mạng xem rốt cuộc là lỗ hay lãi đây?

Cô gái mua mực về phát hiện bên trong có kèm hàng khuyến mãi bèn đăng đàn hỏi dân mạng xem rốt cuộc là lỗ hay lãi đây?

Mua 3 con mực mà được tận 7 con cá khiến khổ chủ không biết nên vui hay buồn.
Có thể bạn quan tâm