Đang xem Cố vấn Nhà Trắng nói hội nghị Mỹ - Triều tại Việt Nam là một thành công

Cố vấn Nhà Trắng nói hội nghị Mỹ - Triều tại Việt Nam là một thành công

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton khẳng định hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai tại Việt Nam là một thành công, dù hai bên không đạt được thỏa thuận chung cuối cùng.
Có thể bạn quan tâm