Đang xem Coi thường Red Velvet, gọi fan của nhóm là 'khùng điên', thêm một sao Việt nhận 'gạch đá' không trượt phát nào
Có thể bạn quan tâm