Đang xem Con đường nổi bằng ống nhựa chịu được sức nặng 10000 người

Con đường nổi bằng ống nhựa chịu được sức nặng 10000 người

Video News
VTC14 / VTC14
Một con đường nổi dài 500m ở huyện Tuyên Ân (Hồ Bắc, Trung Quốc) được xây dựng bằng các ống nhựa, không có trụ cầu nhưng vẫn chịu được sức nặng 10.000 người.
Có thể bạn quan tâm