"Con gái là khoản đầu tư lỗ của bố mẹ?"

Đây là quan điểm có từ rất xưa, nhưng bây giờ vẫn có nhiều người ủng hộ lẫn phản bác. Bạn nghĩ sao?
Có thể bạn quan tâm