Đang xem "Con "thiên tài" hay "đần độn" phụ thuộc vào cách đối xử của cha mẹ"

"Con "thiên tài" hay "đần độn" phụ thuộc vào cách đối xử của cha mẹ"

"Đừng làm tổn thương con trẻ dù bất cứ lý do gì. Hãy trao cho con sự tự tin. Sự tự tin làm cho một đứa trẻ đạt được những thành tích ngoài khả năng của mình. Đôi khi “thiên tài” hay “đần độn” chỉ là cách cha mẹ đã đối xử với con mình thế nào”.
Có thể bạn quan tâm