Đang xem Con trai nữ công nhân môi trường bị xe "điên" tông tử vong: "Mẹ em ngày chạy Grab, tối làm công nhân để lo cho em ăn học..."

Con trai nữ công nhân môi trường bị xe "điên" tông tử vong: "Mẹ em ngày chạy Grab, tối làm công nhân để lo cho em ăn học..."

Video News
Mutex / Mutex
"Mẹ bảo em cố gắng học hành, nếu thi tốt đỗ vào cấp 3 mẹ sẽ mua cho em một chiếc xe để thuận tiện đi lại, học hành". Ấy vậy mà...
Có thể bạn quan tâm