Cư dân mạng "tan đàn xẻ nghé" vì nút "X" trên PlayStation

Có ai theo phe "dấu cộng được xoay 45 độ" không?
Có thể bạn quan tâm