Đang xem Cũng là “tiền ảo” nhưng NFT đặc biệt hơn cả Bitcoin

Cũng là “tiền ảo” nhưng NFT đặc biệt hơn cả Bitcoin

Thị trường của NFT phồng lên vào năm 2020, chạm đỉnh thị trường với cái giá ít nhất là 338 triệu đô trong khi giá trị vào năm 2018 chỉ là 41 triệu đô.
Có thể bạn quan tâm