Đang xem Cuộc điện thoại lúc nửa đêm làm chấn động cả 1 thành phố và câu chuyện bất ngờ phía sau

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm làm chấn động cả 1 thành phố và câu chuyện bất ngờ phía sau

Video News
Nha Nguyễn / Tri thức trẻ
Vào đêm 13 tháng 11 năm 1953, một lính cứu hỏa trẻ tuổi nhận được một cuộc điện thoại cầu cứu trong ca trực. Tuy nhiên, anh không hề biết rằng nó sẽ đánh thức cả thủ đô đêm đó.
Có thể bạn quan tâm