Đang xem Cuộc sống "cô đơn" của Lý Nhã Kỳ ở "lãnh cung" chục tỷ: Ăn có đầu bếp, hoa có nghệ nhân cắm, giúp việc giao tiếp bằng tiếng Anh

Cuộc sống "cô đơn" của Lý Nhã Kỳ ở "lãnh cung" chục tỷ: Ăn có đầu bếp, hoa có nghệ nhân cắm, giúp việc giao tiếp bằng tiếng Anh

Ước gì cũng có cuộc sống "cô đơn" giống chị Lý Nhã Kỳ thì tốt biết mấy...
Có thể bạn quan tâm