Đang xem Cuối cùng Chi Pu cũng đã trả lời sang Mỹ du học gì, có phải thanh nhạc như lời đồn?

Cuối cùng Chi Pu cũng đã trả lời sang Mỹ du học gì, có phải thanh nhạc như lời đồn?

Dân tình không cần đồn đoán, đích thân Chi Pu đã đưa ra câu trả lời rõ ràng rồi.
Có thể bạn quan tâm