Đang xem Cuối cùng, sau những nỗ lực không mệt mỏi của Tinker Hatfield và những người ủng hộ, Air Max 1 đã được phát hành vào ngày 26/3/1987. Mẫu giày này đã xuất hiện trong quảng cáo truyền hình đầu tiên của Nike vào cùng năm đó

Cuối cùng, sau những nỗ lực không mệt mỏi của Tinker Hatfield và những người ủng hộ, Air Max 1 đã được phát hành vào ngày 26/3/1987. Mẫu giày này đã xuất hiện trong quảng cáo truyền hình đầu tiên của Nike vào cùng năm đó

Có thể bạn quan tâm