Đại dương đang bị axit hoá với tốc độ kỷ lục, nhanh nhất trong 55 triệu năm qua

Video News
Nguyễn Mạnh Quân / Tri thức trẻ
Đại dương đang bị axit hoá với tốc độ kỷ lục, nhanh nhất trong 55 triệu năm qua
Video liên quan
Autoplay
Xem thêm
Có thể bạn quan tâm