Đang xem Đại gia Quận 7 khoe "xóm nhỏ" ngày Tết sương sương mỗi căn vài triệu đô, chạy ô tô 10 phút vẫn chưa hết xóm

Đại gia Quận 7 khoe "xóm nhỏ" ngày Tết sương sương mỗi căn vài triệu đô, chạy ô tô 10 phút vẫn chưa hết xóm

Xóm này "nhỏ" ghê!
Có thể bạn quan tâm