Đang xem Đàm phán Mỹ - Trung trục trặc do Washington không dịch 120 trang yêu cầu sang tiếng Trung?

Đàm phán Mỹ - Trung trục trặc do Washington không dịch 120 trang yêu cầu sang tiếng Trung?

Ông Pillsbury cho rằng việc thiếu bản dịch tiếng Trung là một nguồn cơn gây ra "những hiểu lầm có thể" và việc dịch dự thảo thỏa thuận 120 trang sang tiếng Trung là cần thiết.
Có thể bạn quan tâm