Đang xem Đàm Thu Trang hơn Hà Hồ điều gì mà đích thân mẹ Cường Đô La mang sính lễ tới rước về làm dâu?

Đàm Thu Trang hơn Hà Hồ điều gì mà đích thân mẹ Cường Đô La mang sính lễ tới rước về làm dâu?

Video News
Mutex / Mutex
Đàm Thu Trang - một cái tên chưa quá nổi ở showbiz, gương mặt cũng không hoàn hảo bậc nhất, gia thế không có gì nổi bật, nhưng điều gì đã khiến mẹ Cường Đô La yêu thích cô đến vậy?h
Có thể bạn quan tâm