Đang xem Dân mạng khen tấm tắc thùng rác thông minh của Xiaomi: Tiện thì tiện thật nhưng vẫn có vài nhược điểm cần cân nhắc

Dân mạng khen tấm tắc thùng rác thông minh của Xiaomi: Tiện thì tiện thật nhưng vẫn có vài nhược điểm cần cân nhắc

@toichocon, @mchank_ / @toichocon, @mchank_
Thùng rác Xiaomi Townew T1 gần đây bỗng nhiên được quan tâm trở lại.
Có thể bạn quan tâm