Đặng Lê Nguyên Vũ "Đàn ông thực sự thì không bao giờ hối hận"

"Giả dụ nếu Qua có vợ mới thì Qua vẫn sẽ tiếp tục tin tưởng và giao hết tiền mình làm ra cho vợ giữ. Chuyện giữ tiền của đàn bà thì để đàn bà lo!"- ông Vũ nói.
Có thể bạn quan tâm