Đang xem Đang mua đồ giùm bà con thì gặp đồng đội, Nam Thư mừng rỡ nhảy "tưng tưng" còn dân mạng lập tức gọi tên mũi trưởng Long

Đang mua đồ giùm bà con thì gặp đồng đội, Nam Thư mừng rỡ nhảy "tưng tưng" còn dân mạng lập tức gọi tên mũi trưởng Long

Nếu mọi người còn nhớ thì Nam Thư cũng từng có thời gian trải nghiệm cuộc sống trong quân ngũ.
Video liên quan
Autoplay
Xem thêm
Có thể bạn quan tâm