Đằng sau mỗi bức hình sống ảo là 1 đứa bạn còng lưng!

Đây mới đích thị là người bạn chân chính!
Có thể bạn quan tâm