Đang xem Đạo diễn Việt Tú: “ Cả thế giới đều ghi nhận những gì Việt Nam đã làm được, và 20 nhân vật này chính là những người đại diện cho những điều kỳ diệu ấy.”

Đạo diễn Việt Tú: “ Cả thế giới đều ghi nhận những gì Việt Nam đã làm được, và 20 nhân vật này chính là những người đại diện cho những điều kỳ diệu ấy.”

kenh14 / kenh14
Đạo diễn Việt Tú: “ Cả thế giới đều ghi nhận những gì Việt Nam đã làm được, và 20 nhân vật này chính là những người đại diện cho những điều kỳ diệu ấy.”
Có thể bạn quan tâm