Đang xem Đặt phần súp bào ngư qua mạng, cô gái “khóc thét” khi nhận lại thành phẩm

Đặt phần súp bào ngư qua mạng, cô gái “khóc thét” khi nhận lại thành phẩm

Lại thêm một màn đặt đồ ăn “đi vào lòng đất”.
Có thể bạn quan tâm