Đang xem Đây là khi bạn nghe tin dọn xong chiếc bàn cuối sẽ được tan ca về nhà! (Nguồn: @peopleareawesome)

Đây là khi bạn nghe tin dọn xong chiếc bàn cuối sẽ được tan ca về nhà! (Nguồn: @peopleareawesome)

Cũng mừng cho anh nhân viên này khi thao tác nhanh như vậy nhưng lại không làm đổ bể thứ gì!
Có thể bạn quan tâm