Đang xem Để phim chứa cảnh "đường lưỡi bò" ra rạp, quyền Cục trưởng Cục Điện ảnh và CGV bị xử lý như thế nào?

Để phim chứa cảnh "đường lưỡi bò" ra rạp, quyền Cục trưởng Cục Điện ảnh và CGV bị xử lý như thế nào?

Ban Cán sự đảng Bộ thống nhất thôi giao nhiệm vụ Quyền Cục trưởng Cục Điện ảnh đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà từ ngày 28/10.
Có thể bạn quan tâm