Đang xem Đề thi Tiếng Anh: Lại dài và khó, thí sinh khóc vì sợ bị điểm liệt

Đề thi Tiếng Anh: Lại dài và khó, thí sinh khóc vì sợ bị điểm liệt

Với đề thi Tiếng Anh năm nay, học sinh dễ mắc sai lầm như tập trung quá nhiều vào ôn tập phần ngữ pháp, trong khi thực tế số lượng câu hỏi ngữ pháp chỉ chiếm khoảng 15%-20%. Học sinh phải có số lượng từ vựng lớn, mà điều này là một điểm yếu của học sinh Việt Nam.
Có thể bạn quan tâm