Đang xem Đề xuất tăng tuổi thanh niên lên 35 hoặc 40 tuổi

Đề xuất tăng tuổi thanh niên lên 35 hoặc 40 tuổi

Video News
Uchiha Quỳnh / Nhịp sống Việt
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định đề xuất, nghiên cứu nâng độ tuổi thanh niên lên 35 hay 40 tuổi, vì quy định độ tuổi thanh niên 30 tuổi thì quá thấp.
Có thể bạn quan tâm