Đến cả Flappy Bird cũng đã có chế độ chơi battle royale

Video News
Nguyễn Mạnh Quân / Tri thức trẻ
Nhìn thì hỗn độn nhưng có vẻ vui!
Có thể bạn quan tâm