Đang xem Đền Quan Âm đứng sừng sững giữa dòng nước lũ trên sông Dương Tử.

Đền Quan Âm đứng sừng sững giữa dòng nước lũ trên sông Dương Tử.

Đây là ngôi đình đầu tiên được xây dựng trên sông Dương Tử.
Có thể bạn quan tâm