Đang xem Đến thăm dinh cơ Bá Kiến hơn 100 năm tuổi ở làng Vũ Đại

Đến thăm dinh cơ Bá Kiến hơn 100 năm tuổi ở làng Vũ Đại

Video News
MẠNH CƯỜNG - ĐĂNG KHOA - THANH NGUYÊN/VTC NEWS / VTC NEWS
Ngôi nhà hơn 100 năm tuổi của Bá Kiến (Lý Nhân, Hà Nam) được cố nhà văn Nam Cao miêu tả trong tác phẩm “Chí Phèo”, từ lâu đã trở thành điểm thăm quan nổi tiếng.
Có thể bạn quan tâm