Đang xem Đẹp trai không bằng chai mặt: Boss Mèo được nhận vào làm việc nhờ lởn vởn quanh văn phòng luật sư

Đẹp trai không bằng chai mặt: Boss Mèo được nhận vào làm việc nhờ lởn vởn quanh văn phòng luật sư

Đây là minh chứng điển hình cho câu nói: Đẹp trai không bằng chai mặt!
Có thể bạn quan tâm