Đang xem “Đi đua đưa đi” phiên bản đàn bầu, đàn tranh của sinh viên Nhạc viện khiến dân tình quên luôn cả giai điệu gốc. (Nguồn: Nguyễn Xuân Hinh)

“Đi đua đưa đi” phiên bản đàn bầu, đàn tranh của sinh viên Nhạc viện khiến dân tình quên luôn cả giai điệu gốc. (Nguồn: Nguyễn Xuân Hinh)

Nguyễn Xuân Hinh / Theo Trí Thức Trẻ
“Đi đua đưa đi” phiên bản đàn bầu, đàn tranh của sinh viên Nhạc viện khiến dân tình quên luôn cả giai điệu gốc. (Nguồn: Nguyễn Xuân Hinh)
Có thể bạn quan tâm