Đang xem Đi núi Bà Đen không coi ngày, chàng trai đến nơi chỉ biết khóc ròng: Sương mù trắng trời còn mưa tầm tã

Đi núi Bà Đen không coi ngày, chàng trai đến nơi chỉ biết khóc ròng: Sương mù trắng trời còn mưa tầm tã

Đi núi Bà Đen không coi ngày, chàng trai đến nơi chỉ biết khóc ròng
Có thể bạn quan tâm