Đang xem Đi uống trà sữa, cô gái gọi thử topping mới nhưng khi nhìn thấy thì “dừng khoảng chừng 2 giây”: Thạch hay bánh bột lọc đây?

Đi uống trà sữa, cô gái gọi thử topping mới nhưng khi nhìn thấy thì “dừng khoảng chừng 2 giây”: Thạch hay bánh bột lọc đây?

Đi uống trà sữa, cô gái gọi thử topping mới nhưng khi nhìn thấy thì chưng hửng: Thạch hay bánh bột lọc đây?
Có thể bạn quan tâm