Dịch tả lợn châu Phi tiếp tục bùng phát, xác lợn chết trôi khắp sông

Video News
Mutex / Mutex
Tính tới 2/3, dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện tại 7 tỉnh thành.
Có thể bạn quan tâm