Đang xem Diễn viên Bảo Thanh kể chuyện bỡ ngỡ làm mẹ từ khi còn đi học, tốt nghiệp đại học cũng là lúc tốt nghiệp khóa "lấy chồng - sinh con”

Diễn viên Bảo Thanh kể chuyện bỡ ngỡ làm mẹ từ khi còn đi học, tốt nghiệp đại học cũng là lúc tốt nghiệp khóa "lấy chồng - sinh con”

Ngày ngày, Bảo Thanh vác bụng bầu đi học, cuối năm vác bụng lên sân khấu thi học kì, ngày tốt nghiệp đại học cũng là ngày "tốt nghiệp" khóa lấy chồng - sinh con.
Có thể bạn quan tâm