Đang xem Đỗ Nhật Nam đã tốt nghiệp cấp v3 và sắp bước vào Đại học

Đỗ Nhật Nam đã tốt nghiệp cấp v3 và sắp bước vào Đại học

Video News
Uchiha Quỳnh / Tri thức trẻ
Không phải một ngành khoa học nào cả, lên Đại học, thần đồng Đỗ Nhật Nam sẽ theo học ngành Âm nhạc.
Có thể bạn quan tâm