Đang xem Dở rồi, thầy trò Đường Tăng lại gặp thử thách khó, bạn hãy giúp họ vượt qua! (P1)

Dở rồi, thầy trò Đường Tăng lại gặp thử thách khó, bạn hãy giúp họ vượt qua! (P1)

Chân kinh lần này được cất giấu trong một chiếc hòm bí ẩn, được khóa bằng 8 mật mã. Cùng với đó, yêu quái đã dùng thủ đoạn tinh vi để đánh cắp 4 món bảo bối là Gậy Như ý của Ngộ Không, Cây Bồ cào của Trư Bát Giới, Cây Phương trượng và Áo cà sa của sư phụ.
Có thể bạn quan tâm