Đang xem Dở rồi, thầy trò Đường Tăng lại gặp thử thách khó, bạn hãy giúp họ vượt qua! (P2)

Dở rồi, thầy trò Đường Tăng lại gặp thử thách khó, bạn hãy giúp họ vượt qua! (P2)

Tập trước chúng ta đã lấy lại được Gậy Như Ý và Áo cà sa, còn hai kiếp nạn nữa phía trước, cùng giúp họ nhé!
Có thể bạn quan tâm