Đang xem Đoạn story "khoe" chiến tích du lịch từ đầu năm 2019 của Quang Đại trên Instagram.

Đoạn story "khoe" chiến tích du lịch từ đầu năm 2019 của Quang Đại trên Instagram.

Xem qua đoạn story với quyển album dày cộm, nhiều người chắc sẽ không tin vào mắt mình rằng anh chàng đi du lịch nhiều đến vậy! Liên hệ với Quang Đại, anh tiết lộ mình chỉ đi “sương sương” có… 40 chuyến kể từ đầu năm tới giờ mà thôi!
Có thể bạn quan tâm