Đang xem Đoạn video về trả lời gây sốc của cảnh sát khi nghi phạm van xin tha mạng

Đoạn video về trả lời gây sốc của cảnh sát khi nghi phạm van xin tha mạng

Cảnh sát khống chế nghi phạm ở TP Oklahoma – Mỹ. Người bị bắt thốt lên, “tôi không thể thở được!”, nhưng cảnh sát không quan tâm.
Có thể bạn quan tâm