Đang xem Độc đáo cách tuốt lúa truyền thống của Việt Nam trên đất Angola

Độc đáo cách tuốt lúa truyền thống của Việt Nam trên đất Angola

Video News
CHÍ BẢO - THANH NGUYÊN(Nguồn: Linh Philip Vlogs - Cuộc Sống ở Châu Phi) - VTC NEWS / VTC NEWS
Linh philip thành viên Team Châu Phi sử dụng tấm ván để tuốt lúa theo cách truyền thống của Việt Nam trên đất Angola.
Có thể bạn quan tâm